Module Pluspraktijk – Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie – Middelie
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie
Middelie 91 1472 GT
Middelie

Module Pluspraktijk

De huisartsen in Nederland hebben in 2010 vier speerpunten aangewezen die van belang zijn om goede zorg aan de patiënt te garanderen (Landelijke Huisartsenvereniging: position paper ” Huisartsenzorg 2010-2014). We vinden het belangrijk om goede en betaalbare zorg dicht bij de patiënt te leveren. Investeren in de rol van de huisarts als aanspreekpunt voor de patiënt, en de rol van de huisarts als poortwachter en als regiseur van integrale zorg worden gezien als belangrijke voorwaarden voor die zorg.

In samenwerking met de zorgverzekeraar Achmea geven we aan deze doelstelling mede invulling door deelname aan de module Plus Praktijk. Wij gaan een extra inspanning leveren op het gebied van onze service richting patiënt, het verantwoorden van de kwaliteit van onze zorg en patiënten voorlichting.