Klachten – Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie – Middelie
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie
Middelie 91 1472 GT
Middelie

Klachten

Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de huisarts of één van zijn medewerkers. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u dat in voorkomende gevallen met ons bespreekt.
U kunt uw onvrede telefonisch aangeven of via een brief. Ook kunt u een afspraak maken met degene die u behandeld heeft.

U kunt ook gebruik maken van het Klachtenformulier

Deze kunt u inleveren bij de balie. Eén van de huisartsen neemt na het lezen ervan contact met u op, zodat we de klacht kunnen bespreken.
Wij streven ernaar om uw klacht uiterlijk binnen één week in behandeling te nemen en binnen één maand af te ronden.

Mocht een gesprek niet tot het voor u gewenste resultaat leiden, dan kunt u gebruikmaken van onze externe klachten regeling. Die hebben wij ondergebracht bij DOKh:

Stichting DOKh
Afdeling Klachten en Geschillen
Robijnstraat 6
1812 RB ALKMAAR
Tel. 072 – 520 83 25
E-mail: klachtengeschillen@dokh.nl
Website: www.dokh.nl