Beter leven met COPD – Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie – Middelie
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie
Middelie 91 1472 GT
Middelie

Beter leven met COPD

Wat is het?

COPD is een chronische longziekte die niet te genezen is. Maar met de juiste behandeling en leefstijlaanpassingen is het verloop van de ziekte wél te beïnvloeden. Daarom is er een speciaal programma voor mensen met COPD dat is afgestemd op hun persoonlijke situatie. Zodat zij hun ziekte onder controle kunnen krijgen voor zover dat mogelijk is en zelf hun kwaliteit van leven aanzienlijk kunnen verbeteren.

Omdat er bij de behandeling van COPD (bijna) altijd meerdere zorgverleners betrokken zijn, valt het programma onder de zogeheten ‘ketenzorg’. Dit is een aanpak doe erop gericht is dat zorgverleners goed samenwerken en de kwaliteit van hun zorg laten controleren. Zo krijgt u de beste zorg en behandeling.

Voor wie is het?

Het COPD-programma is voor patiënten bij wie de diagnose COPD is gesteld en die hiervoor onder behandeling zijn bij onze praktijk.

Bent u bang dat u COPD heeft omdat u veel hoest en snel buiten adem raakt? Dan kunt u via de site van het longfonds een zelftest doen.

Wat hebben mensen met COPD aan het programma?

COPD is niet te genezen maar met de juiste behandeling wel onder controle te houden. Door een bewuste leefstijl kunnen patiënten zich fitter gaan voelen en een betere conditie krijgen. Patiënten die het programma volgen leren wat zij zelf kunnen doen om zich beter te voelen. Zij kunnen de signalen van hun lichaam beter herkennen en weten wanneer zij met klachten bij hun huisarts moeten zijn.

Wat houdt het in?

Als u deelneemt aan het programma wordt u begeleid door huisarts Ibo Souwer en praktijkondersteuner Mary-Ann Volkers. Wie u op welk moment ziet hangt af van uw situatie. Nadat u zich heeft aangemeld voor het programma volgt een intake. Het doel van de intake is om te bepalen in welke mate u COPD heeft. Zodat wij een programma kunnen samenstellen dat is afgestemd op uw situatie. Hiervoor vullen wij samen met u een aantal vragenlijsten in, ondermeer over uw leefwijze. Wij meten de functie van uw longen, bepalen uw BMI aan de hand van uw gewicht en lengte en maken een hartfilmpje. Als dat nodig is maken wij een afspraak voor extra onderzoek (zoals bloedonderzoek of een röntgenfoto).

Het programma dat u gaat volgen hangt af van de uitslagen van de intake. Het kan dus per patiënt verschillen. Sommige patiënten verwijzen wij door naar een diëtist omdat zij te weinig of te veel wegen. Of wij adviseren u om meer te bewegen, gezonder te eten of om te stoppen met roken. Het kan ook zijn dat wij u doorverwijzen naar een fysiotherapeut of ergotherapeut. Wij bekijken uw medicijngebruik en stellen de dosering vast. Ook krijgt u voorlichting die is afgestemd op uw situatie. Zodat u onder andere weet bij welke klachten u contact met ons moet opnemen.

Afhankelijk van de ernst van de COPD bepalen wij wat de frequentie is van uw bezoeken aan ons. Als de COPD goed onder controle is, hoeft u maar één keer per jaar een afspraak bij praktijkondersteuner Mary-Ann Volkers te maken. In andere gevallen kan het nodig zijn om vaker een bezoek te brengen.

Hoe kan ik mee doen?

Als u de huisarts bezoekt vanwege klachten over hoesten en benauwdheid, kan het zijn dat hij u adviseert om deel te nemen aan het programma.

Een andere mogelijkheid is dat u de zelftest doet via de site van het longfonds en dat u het advies krijgt om uw klachten te laten onderzoeken door uw huisarts. Maak in dat geval een afspraak met de huisarts.

Meer informatie?

http://www.thuisarts.nl/copd/ik-heb-copd

http://www.longfonds.nl/over-longen