Door de patiënt bekeken – Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie – Middelie
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie
Middelie 91 1472 GT
Middelie

Door de patiënt bekeken

Wij hebben onafhankelijk onderzoek onder onze patiënten laten verrichten door bureau ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV met de methode Door Cliënten Bekeken voor Huisartspraktijken en de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF). Er is gebruikgemaakt van vragenlijsten en er is, in samenwerking met enkele andere huisartspraktijken uit de regio, een patiëntenpannel geraadpleegd. Door Cliënten Bekeken voor Huisartsenpraktijken 2012

De mening van onze patienten is vergeleken met de mening van patienten van een groot aantal huisartspraktijken (de benchmark). Onze patiënten blijken op een groot aantal voor ons belangrijke punten, zoals bejegening en ervaren deskundigheid, een bijzonder gunstig oordeel te hebben,

Het volledige rapport kunt hier inzien.

Onze sterke punten en onze verbeterpunten:

Onze patiënten waarderen onze praktijk om:

  • De respectvolle behandeling.
  • De deskundigheid van de huisarts.
  • Het feit dat de praktijk schoon is.
  • De heldere wijze waarop de praktijk georganiseerd is.
  • Het feit dat meeluisteren (of meekijken) met wat er in de spreek en behandelkamers gebeurt niet mogelijk is.

In  2013 hebben we gewerkt aan het verbeteren van onze kwaliteit op onder meer:

  • Het uitlopen van het spreekuur van de huisarts.
  • Onze afspraken met de apotheek.

Begin 2014 hebben wij de mening van onze patiënten opnieuw gevraagd door middel van wachtkamerinterviews. De deelnemers hadden een bijzonder positief oordeel over ons en de zorg die wij aanbieden. De wachttijden tijdens het spreekuur en de afhandeling van uitloop na een spoedgeval blijven voor ons echter een aandachtspunt. Het rapport van deze evaluatie kunt u hier inzien.