Beter leven met diabetes (suikerziekte) – Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie – Middelie
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie
Middelie 91 1472 GT
Middelie

Beter leven met diabetes (suikerziekte)

Wat is het?

Diabetes is een ziekte die niet te genezen is maar die wel goed behandeld kan worden. Met de juiste leefwijze kunnen patiënten zelf veel doen om complicaties te voorkomen. Het programma is er op gericht om patiënten regelmatig te controleren en hen advies te geven voor een gezonde en passende leefstijl zodat zij hun ziekte onder controle kunnen houden.

Omdat er bij de behandeling van diabetes (bijna) altijd meerdere zorgverleners betrokken zijn, valt het programma onder de zogeheten ‘ketenzorg’. Dit is een aanpak die erop gericht is dat zorgverleners goed samenwerken en de kwaliteit van hun zorg laten controleren. Zo krijgt u de beste zorg en behandeling.

Voor wie is het?

Het programma is bestemd voor patiënten met diabetes type II die hiervoor onder behandeling zijn bij onze praktijk.

Bij mensen met diabetes type I maakt het lichaam zelf geen insuline meer aan. Diabetes type II ontwikkelt zich meestal in de loop van het leven en heeft tot gevolg dat de alvleesklier te weinig insuline aanmaakt of de insuline zijn werk niet meer goed kan doen. Type II komt vooral voor bij ouderen, mensen met overgewicht, zwangere vrouwen en is erfelijk.

Als u niet onder behandeling bent voor diabetes maar u wilt wel weten hoe hoog uw risico hierop is, kunt u de risicotest doen

Wat hebben patiënten aan het programma?

Met een bewuste en gezonde leefstijl hebben mensen invloed op het verloop van de ziekte en op complicaties. Patiënten die bijvoorbeeld leren om hun bloedglucose te reguleren, hebben minder klachten. Zo is de hoeveelheid koolhydraten die men eet  van invloed op de hoeveelheid glucose in het bloed. Regelmatig bewegen speelt ook een belangrijke rol.

In de behandeling van diabetes type II kan gewichtsafname een belangrijk aandachtspunt zijn. Wie afvalt hoeft in sommige gevallen geen medicijnen meer te gebruiken.

Mensen met diabetes hebben een grotere kans op hart- en vaatziekten. Door de regelmatige controles zijn wij beter in staat om een aandoening in een vroeg stadium te ontdekken. Daarnaast verkleint een gezonde leefstijl het risico hierop.

Een bijkomend voordeel is dat deelnemers zich fitter gaan voelen.

Wat houdt het in?

Als u deelneemt aan het programma wordt u begeleid door huisarts Ibo Souwer en/of Judith Tuijp en  praktijkondersteuner Angela Kleijweg, en als u insuline gebruikt, door diabetes verpleegkundige Frank Smit. U heeft 2 tot 4  controles per jaar; een keer bij de huisarts en de overige keren bij de praktijkondersteuner en/of de diabetes verpleegkundige.

Tijdens de bezoeken controleren wij onder andere de bloedsuikers, de bloeddruk, het cholesterol, het gewicht, de voeten en ogen, de nierfunctie en bespreken wij uw leefstijl en bewegingspatroon. Als het nodig is verwijzen wij u door naar de internist of diëtist.

Hoe kan ik mee doen?

Als u de huisarts bezoekt omdat u diabetes heeft, kan het zijn dat hij u adviseert om deel te nemen aan het programma.

Soms komen mensen met klachten die passen bij een hoge bloeddruk of zijn zij snel vermoeid. Als er diabetes in de familie voorkomt, is dat ook een risicofactor. Bloedonderzoek wijst dan uit of er sprake is van diabetes en of het zinvol is om aan het programma deel te nemen. Bij een gestoorde glucosetolerantie, dat is (nog) geen diabetes, is het niet nodig om aan het programma deel te nemen. Patiënten worden dan wel jaarlijks gecontroleerd.

Meer informatie?

http://www.thuisarts.nl/diabetes-mellitus

http://www.dvn.nl/