Beter leven voor kwetsbare ouderen – Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie – Middelie
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie
Middelie 91 1472 GT
Middelie

Beter leven voor kwetsbare ouderen

Wat is het?

Met het programma willen wij kwetsbare ouderen helpen om zo lang en prettig mogelijk thuis of in een verzorgingshuis te wonen en voor zover mogelijk, het leven te leiden dat zij wensen. Dat doen we door passende hulp, advies en ondersteuning te bieden. De praktijkondersteuner is hierin de spil; zij is het aanspreekpunt, brengt regelmatig een bezoek, coördineert de nodige zorg en houdt contact met andere betrokken zorgverleners.

Voor wie is het?

Het programma is bestemd voor kwetsbare 75 plussers die patiënt zijn bij onze praktijk. Niet alle 75 plussers komen in aanmerking, maar wel ouderen met psychische, sociale of lichamelijke problemen. Het praktijkpersoneel en de huisarts beoordelen of een oudere als kwetsbaar wordt aangemerkt en aan het programma kan deelnemen.

Wat hebben patiënten aan het programma?

De overheid stimuleert dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig deelnemen aan de maatschappij. Dat is niet altijd eenvoudig omdat zij soms niet weten hoe en bij wie zij om hulp moeten vragen bij problemen. Met het zorgplan dat het praktijkpersoneel en de huisarts opstellen en dat is gebaseerd op de hulp die een oudere nodig heeft, krijgen 75 plussers de ondersteuning om zich prettig en veilig te voelen in hun omgeving.

Wat houdt het in?

Als u deelneemt aan het programma wordt u begeleid door huisarts Ibo Souwer en/of Judith Tuijp en praktijkondersteuner Mary-Ann Volkers en /of Angela Kleijweg Voordat u deelneemt aan het programma wordt een uitgebreide intake gedaan om te bepalen welke hulp u nodig heeft. Hierbij komen ondermeer aan de orde: eventuele geheugenproblemen, medicatiegebruik, stemmingsklachten, huishoudelijke verzorging, mobiliteit en valrisicio, voedingspatroon, huishoudelijke verzorging, gehoor- en zichtproblemen en professioneel en mantelzorgnetwerk. Wij komen naar u toe om te zien hoe uw thuissituatie is. Als u in een verzorgingshuis woont, brengen wij u daar een bezoek.

Met deze informatie maken wij een zorgbehandelplan dat wij met u bespreken. Hierin doen wij een passend aanbod voor leefstijl, behandeling, vervolgonderzoek, extra hulp, voorzieningen en/of mantelzorgondersteuning. Als dat nodig is betrekken wij hierin organisaties zoals de thuiszorg, GGZ of medisch specialisten bij wie u onder behandeling bent. Wij bekijken uw eventuele medicijngebruik en passen dat, in overleg met de apotheker, aan als dat nodig is.

Hoe kan ik mee doen?

Elk jaar in januari kijken wij wie er 75 wordt en beoordelen wij wie in aanmerking komt voor een intake.

Als u 75 jaar of ouder bent, niet door ons bent benaderd voor deelname aan het programma, maar problemen ervaart zoals hierboven worden beschreven, maakt u dan een afspraak  met de huisarts.

Meer informatie? 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ouderenzorg

http://thuisarts.nl