Betalingsvoorwaarden – Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie – Middelie
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Souwer en Tuijp Middelie
Middelie 91 1472 GT
Middelie

Betalingsvoorwaarden

In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is in artikel 7:461 bepaald dat de opdrachtgever aan de hulpverlener ‘loon’ (betaling) is verschuldigd. De opdrachtgever in de zin van de WGBO is meestal de patiënt, maar kan, in het geval de patiënt bijvoorbeeld minderjarig of wilsonbekwaam is, ook de vertegenwoordiger van de patiënt zijn.

In de dagelijkse praktijk zal het meestal zo zijn dat uw zorgverzekeraar de voor onze zorg verschuldigde betaling rechtstreeks met ons regelt. In een aantal gevallen is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als de behandeling uit een aanvullend pakket of niet wordt vergoed of als uw zorgverzekering niet bij ons bekend is. In die gevallen ontvangt u van ons een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen en bent u zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Wanneer betaling uitblijft onvangt u van ons een herinnering met een nieuwe betalingstermijn. Als ook deze nieuwe termijn overschreden wordt ontvangt u een sommatiebrief en zullen wij zo nodig overgaan tot incasso, In het laatste geval zijn de daarmee samenhangende kosten voor uw rekening.